Saturday, 6 October 2012

Pithit -Pithihan-Pithibara


By Rebati Mohan Sinha            


Pithi`han, pithit baro pithibara bulle khani’ahan oswosti bodh koriar, othocho pithi’han chharau amarta na’choler. Habitarou pithi’ahante thaar’nai. Ami je prithibi ehanat ahesi ehanor pithitou nishchoi karon aachhe. Othocho pithi’han, pithir khatang’han bullei ami naak shitkeyarta kiya? Jeebon’ehanat cholte gelega mung’baratto pithibarai nium dorkar porer, jemon, sour pithit thik’moto lagia na’thaile, tanure manu korani hin. Huttumeou jodi sou sumara manu naitara tebou rojgaaror khomotate thaitoi’nai, jehan aji’kalikar diney jobor dorkar.

Boss’gor pithit thik thik’moto na’porle  promotion ba choice posting akkhanou nai’toi. Emonki ghoror githanok’gor pithit ghura-ghuri na’korle jibone nungei o’nuartangai. Kothai matiar, sofol muni’agor pithit thairita jela’ago baro osofol muni’agor pithit thaitarata kottogo, matte matte baro pithit aailang :  ningol’ego khanippara dangor oiya aaite muisou’ehan pithit laagtara ubaka pithit thaya aagleya thona laager. Biya-barir somoy’ou imey obostha akkhan. Patro-patri’r agore agoi dehanir pisedeou, khobora  khobor nenarka pithit manu lageyar, naaile jekuno somoy’e fasanir sombhabona, oboshyo khobora khobor nenar pisedeo je na’fastangai taar ki kuno guarantee thar?.

Ekhurum ultadik’ehanou cheikta:   Sou’r pakoranit sup mon nei, result din din kharap oya jarga, khuj-khobor nilega harpeyar je taar pithitou  dangor karon ahan aase. Office’e sob somoy khatil mahi
khatiau promotion kita nei, aahi kaan khulia cheile dehiarta  aago na aago pithit lagia aase. Habitto mojar biapar’han, nijor pithit laagle jobor kharap laager othocho onyor pithit laagle jobor nungei.
kunodin kunogoi matte hunesilangta, kukur’go  amar munge lagesil, kukur’eta sobsomoy pithit laagtara, manu’ou kintu thik ousade, laaganirka kiau ba pithi’ehan moneitara? Taile’te pithi’ehanorete kia eto obohela koriarta, karon’han kihan? Asoley je kuno jinish’ahanor mung’bara khub kom somoyorka  drishyaman thar, pithi’bara’han onekkhon dehe pariar, jemon amar chiro porichito michhil’e lukul’tara manu’ehanore hudda pithiyedettoi dehiar. Jotoi pithi’ehanore ami alipeik; tebou pithi’ehane amare na’eraditoi. Hudda ehane loi’naase, chinta koria cheik, koigoi manu’aagore mungetto hoba bultarata, othocho girok ugor pithitto chorchitaratai osankhya manu’e, emonki jetai supou na’dehesi outau pithiyedetto chorchite pichh’pa naaitara.

Ere’je Orkut ba Face Book’or profile’e nijore habiye simple bulia ikortara utar pithit’je complex’ahan lukeya aase, ouhan kunogoi’ou harnapeila, emon’ki  thum kotha, thum muksi’ahanor  pithit tharta dhaar kora chaku’han. Ami jotoi nijore hoba bulia matanir cheshta korik, mukhosor pithit je asol manu’go lukeya aase, ugoi oiltai asol’go. Ebaka samaj sevar kothat ahik, jepeitou cheik pithi’ehane pradhanyota paarta hey? Manu’agoi jukti sommoto protibad ahan koranirka manu kotogore pulkorle  mattaita, ‘giroke agua, ami pithit aasi’nai’. Maharashtra’t Anna Hazare’ei jebaka Ministeror bipokkhe protibad korlo somoy ouhanat taar pithit gut’ahan manu asila  pithiyede bulon’dia cheite ak’goreo na’paar, akkhulagoi aag baria gelga. Manu’eta pithit thanai jobor moneitara, karon pithiyedetto sechron dile akgoi’ou na’dekhtai. Ebaka dehiar’han, bullete , manu aago bipode porle pithit uba’okura aak’gou nei’oi’tara. Ek kothai matte gelega, jeebone aage baarte gelega, pithiyede chanite jesadeou laagtoi. Miaang thare kotha’ahan aase ,...‘Saamne jodi jete chai,pechhon chhara goti nai.’
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bisarei — Bishnupriya Manipuri Search Engine

Bisarei